Historia pielgrzymki

Z historii tej Pielgrzymki do Lwowa

Szlak tej pielgrzymki wytyczył św. Brat Albert Chmielowski. Tędy pielgrzymował ze Lwowa do Werchraty i Krakowa.

Koło Werchraty zatrzymywał się w w pustelni wybudowanej około 1891/92 roku, tuż przy klasztorze Bazylianów. W tym klasztorze zresztą rozmawiał z abpem Szeptyckim. W Pizunach koło Werchraty poznał w tamtym czasie 18 letnią Bernardynę Jabłońską. Ona założyła żeńską gałąź posługujących ubogim kobietom. To Albertynki.

Po ponad 125 latach od założenia tej pustelni jako w ogóle pierwszej, w związku z Rokiem Świętego Brata Alberta ogłoszonym przez Konferencję Episkopatu Polski (2017),
Miasto Puławy i jego władze miejskie wraz z parafią pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach podjęły inicjatywę zorganizowania pielgrzymki szlakiem św. Alberta Chmielowskiego i klasztorów bazyliańskich z Werchraty w Polsce do Lwowa. Oprócz modlitwy o pokój między Narodami który jest możliwy, przypomniany w deklaracji z 2005 roku między Episkopatami Polski i Ukrainy, chcemy także pielgrzymować w 30 rocznicę spotkania w Rzymie u Papieża Jana Pawła II biskupów Polski i Ukrainy /1987-2017/.

Część religijną tej pielgrzymki zabezpieczają organizacyjnie i finansowo sami pielgrzymi.

Natomiast program artystyczny, promocji kultury i wymiany kulturowej, prezentacji artystycznego dorobku mieszkańców ziemi puławskiej w miejscowościach gdzie zatrzyma się pielgrzymka organizacyjnie i finansowo zabezpiecza Miasto Puławy.

Wymiar religijny tej pielgrzymki prowadzi kościół, natomiast Miasto Puławy deklaruje włączenie się na tej pielgrzymce w spotkanie kultur, między innymi przez zespoły artystyczne i ich występy wraz ze zespołami ukraińskimi na trasie pielgrzymki.

Ufając że ta pielgrzymka wpisze się jako jeden z elementów budowania przyjaźni między Narodami.
Organizatorzy poprosili Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o objęcie tej pielgrzymki Patronatem Honorowym oraz sprawowanie Mszy św. i wygłoszenie homilii w Werchracie na jej rozpoczęcie w dniu 18 lipca br. o godz. 10.