O pielgrzymce


Ekumeniczna Piesza Międzynarodowa Pielgrzymka szlakiem Świętego Brata Alberta i Klasztorów Bazyliańskich z Werchraty do Lwowa w dniach 18-22 lipca br.

To Pielgrzymka Międzynarodowa, bowiem zaproszeni zostali Polacy, Ukraińcy, obywatele innych Państw, którzy mają parafie pw. św. Brata Alberta lub żyją duchowością św. Brata Alberta.

Ekumeniczna to znaczy, że mogą w niej iść chrześcijanie i poszukujący Boga. Mieszkańcy, którzy zechcą dołączyć są zawsze serdecznie witani. To nie jest marsz przeciw czemuś, to pielgrzymka do Boga śladami jego świętych i klasztorów bazyliańskich do których pielgrzymował Święty Brat Albert Chmielowski w drodze ze Lwowa do Krakowa, gdzie sie modlił, szukał natchnień do swojej misji i gdzie otrzymywał wsparcie materialne.

Tam gdzie do Pielgrzymów wyjdzie procesja z chorągwiami i feretronami i zaprosi nas do swego kościoła, tam wejdziemy. Pielgrzymi najpierw podadzą chleb do błogosławieństwa, nastąpi czytanie Ewangelii, /to jest moje przykazanie byście się wzajemnie miłowali/ ucałowanie chleba i Świętych Ikon przez duchowieństwo. zaś wszyscy połamią się chlebem składając słowa wszystkiego dobrego i Bożego błogosławieństwa.

Następnie Ksiądz zaprosi na modlitwę do kościoła. Ze śpiewem wyruszy procesja gdzie przed krzyżem pielgrzymki stają feretrony i prowadzą do kościoła. W kościele ksiądz proboszcz lub przeor wspólnoty udzieli uroczystego błogosławieństwa Pielgrzymom i poda do ucałowania relikwię lub Ikonę.

  • 18 lipca - Werchrata - Potelicz, 8 km
  • 19 lipca - Potelicz - Magierów, 20 km
  • 20 lipca - Magierów -Krechów, 17 km
  • 21 lipca - Krechów - Brzuchowice, 28 km
  • 22 lipca - Brzuchowice - Cerkiew św. Onufrego /Bazylianie/ -,
    • godz. 12 Msza św. i zakończenie, katedra Grekokatolicka we Lwowie, 12 km
    • godz. 15 - Koronka do Bożego Miłosierdzia w katedrze katolickiej

Міжнародне екуменічне піше паломництво шляхом святого брата Альберта(Хмєльовського) і василіянських монастирів з Верхрати до Львова 18-22 липня поточного року.

Це міжнародне паломництво, оскільки до участі у ньому є запрошені поляки, українці, громадяни інших держав, де знаходяться парафії святого брата Альберта або живуть за його духовністю.

Екуменічне — значить, що у прощі можуть йти християни та ті, хто шукає Бога. Всі бажаючі, які захочуть долучитися, завжди будуть щиро прийняті. Це не похід спротиву, а паломництво до Бога слідами його святих та василіянських монастирів, які відвідував святий брат Альберт(Хмєльовський) йдучи дорогою зі Львова до Кракова, в яких молився, шукав натхнення для своєї місії і де отримував духовну та матеріальну підтримку.

Паломники відвідають по дорозі ті храми, звідки до них вийде процесія з хоругвами і феретронами та запрошенням зайти у церкву. Спершу учасники паломництва подадуть хліб для благословіння, відтак читатиметься фрагмент Євангелія від Йоана, “Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного!”, опісля священники поцілунком віддадуть пошану хлібові та святим іконам, на завершення всі учасники зустрічі поділяться між собою хлібом, бажаючи один одному добра та Божого благословіння.

Після урочистого привітання паломників, священник запросить їх на молитву до церкви. Учасники співаючи релігійні пісні вирушать процесійно, за хоругвами та хрестом до місцевого храму, де настоятель спільноти благословить паломників і надасть для цілування мощі святого або ікону.

18 липня — Верхрата — Потелич, 8 км
19 липня — Потелич — Магерів, 20 км
20 липня — Магерів — Крехів, 17 км
21 липня — Крехів — Брюховичі, 28 км
22 липня — Брюховичі — василянська церква св. Онуфрія (Львів), 12 км
година 12:00 — Божественна Літургія і завершення прощі в Архикатедральному Соборі св. Юра
година 15:00 — Коронка до Божого Милосердя у римо-католицькій Архікатедрі Успіння Пресвятої Діви Марії

w j. angielskim:

International ecumenical walking pilgrimage along the way of St. Brother Albert and St. Basil’s Monasteries trail from Verkhrata to Lviv from the 18th to 22nd of July 2017

This is an International Pilgrimage with the participation of Poles, Ukrainians, and other nationalities , where parishes of Saint Brother Albert exist or who share spiritual heritage of St. Brother Albert.

Ecumenical means it is dedicated to Christians and those who are seeking God. Inhabitants who wish to join us on the route are wholeheartedly welcome. This is not marching against anything, it is a pilgrimage to God, following His Saints’ footsteps and the trawl of St. Basil’s Monasteries. Those are monasteries, which St. Brother Albert Chmielowski visited on his way from Lviv to Cracow, where he prayed, searched inspiration for his mission and where he got material suport.

In local communities the pilgrimage will be met by procession with gonfalons and feretrons and invited to the church. In front of the church, we will first give bread to be blessed, then the Gospel will be read (This is my commandment, that you love one another, as I have loved you.) Then the clergy will kiss the bread and Holy Icons, and all followers will share the bread wishing each other all the best and the blessing of God.
After that, a priest will invite to pray inside. The singing procession will follow the Cross and feretrons leading to church. That is where the parish priest or the prior of the monastery will bless the Pilgrims and let them kiss relics or Holy Icon.

Programme:
July 18 – Werchrata – Potelicz, 8 km
July 19 – Potelicz – Magierów, 20 km
July 20 – Magierów – Krechów, 17 km
July 21 – Krechów – Brzuchowice, 28 km
July 22 – Brzuchowice – Orthodox Church of St. Onufry (St. Basil)
12 a.m. High Mass and the ending , Greek Catholic Cathedral in Lvov, 12 km
3 p.m – The Chaplet of Divine Mercy in catholic cathedral