Trasa – Dzień piąty

  • Brzuchowice
  • ul. Seminarium arch. lwowskiej
  • ul. Zamarstynowska
  • cerkiew św. Onufrego we Lwowie
  • Lwów, katedra św Jura